Skip to main content

Den 23 april genomfördes föreningens årsmöte i vår stationära Kafévagn TGOJ 1001 där kaffeserveringen hade premiär denna dag.

Som brukligt valdes en ny styrelse där samtliga de ledamöter som skulle väljas omvaldes på 2 år. En ny suppleant valdes in i styrelsen. Föreningen antog också den av föreningen föreslagna revideringen av stadgarna. Styrelse och stadgar är nu uppdaterade på hemsidan.