Om föreningen

De fem första medlemmarna och grundarna av Sörmlands Veteranjärnväg möttes redan 2008 efter ett upprop på internet där frågan ställdes om det fanns personer med intresse av järnväg i Oxelösundstrakten.

I lokstallet stod ett flertal platser tomma trots att Green Cargo och Veteranbåtsklubben hyrde några platser. Några personer från andra delar av landet hade en önskan att bedriva veterantågsverksamhet i lokstallet, men denna verksamhet kom aldrig igång varför en representant på  Oxelösunds Kommun ställde den raka frågan: Varför bildar ni inte en egen förening.

Efter en tids funderande bestämde sig grundarna av föreningen att den 6 april 2010 bilda Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, med förkortningen FSVJ.

Föreningen har hela tiden haft som mål att Oxelösund ska få ett järnvägshistoriskt museum i form av miljöer, fordon och utställningar. Under 2012 fastslog föreningens aktiva medlemmar en 10-årig handlingsplan för verksamheten där slutmålet var att 2022 ha ett komplett järnvägsmuseum i Oxelösund.

Föreningen bedriver sedan 2013 trafik med veterantåg. Resorna är öppna för allmänheten och inkomsterna från trafikverksamheten går till föreningens restaurering och underhåll av fordon  och till den museala verksamheten.

FSVJs grundinriktning för den museala verksamheten handlar om järnvägens betydelse för Oxelösunds utveckling från litet fiskesamhälle med 1200 invånare till en högteknologisk industriort med 15000 invånare. Från järnvägens anläggande  år 1877 utvecklades staden långsamt fram till 1950/60-talets explosionsartade expansion med elektifiering, utbyggnad av hamn och järnverk och en total ombyggnad av hela staden Oxelösund.

Hej!
Jag är bara lite nyfiken på att kolla av om det finns något intresse i omgivningarna av Nyköping/Oxelösund för att i någon form engegera sig i den svenska järnvägshistoriens bevarande?

Mikael Däckfors, Kassör2008-01-16