Roller och ansvar

Ledningsfunktioner

Säkerhetschef:
Rolf Svensson

Trafikchef:
Kai Tamminen

Fordonschef:
Jonas Nilsson

Banchef:
Kjell Tholin

Personal och Utbildningschef:
Hans Betulander

Internrevisor:
Stefan Halldén

Förkortning som Järnvägsföretag
FSVJ

Organisation