Ellok

FSVJ äger i dagsläget två ellok. Ma 408 och Hg2 755.

Föreningen köpte den 20 december 2012 det före detta TGOJ loket MA 408 av Green Cargo. Loket levererades till oss den 15 januari 2013.

Den 30 september 2013 köpte vi Hg2 755. Loket ägdes tidigare av OKBv och levererades till oss i den 1 oktober 2013. Sveriges Järnvägsmuseum har hembud på loket.

Hg2 755

Hg2 755

Den 30 september 2013 köpte vi Hg2 755 av Sällskapet Ostkustbanans Vänner  – OKBv.
Loket slopades 1992 och har sedan dess ägts av  OKBv.

Loket är tillverkat av NOHAB – ASEA 1948. Loket är f d SDJ Hg 503 som övergick till SJ 1948, och ingår den första serien Hg-lok och var ursprungligen utväxlat för 90 km/tim, under 1958-1959 byggdes det om till 80 km/tim och omlittererades 1977 till Hg2

Axelföljd:
Bo Bo
Hjulbas: 5 700 mm
Längd: 12 500 mm
Hastighet:80 km/h
Vikt i tjänst:63,6 ton
Effekt: 1 300 kW
4 KJ 77A (D)motorer om vardera 325 kW
Dragkraft: 185 kN
Byggt år: 1948
Byggt antal: 65