Fordon vi har haft:

Ånglok H3 58

H3 58

Ångloket Littera H3 nummer 58

(Återlämnat till NBVJ 2018-10-06)

Foto R Lundberg

Depositionen avslutades 2018 och loket transporterades till Nora den 6 oktober.

Under 1900 tales början hade SWB akut lokbrist och hyrde eller lånade in lok från bland annat BJ och tack vare sitt stora samarbete med BJ kunde SWB beställa lok av typen H3 och de första, nr 57-60 levererades på hösten 1910.

Vissa mindre modifikationer gjordes från BJs lok, bland annat ändrades drivhjulsdiametern från 1720 mm till 1712 mm, för att kunna använda samma hjulringar som SWBs C-lok. Även sotskåpsfronten som på BJ var svagt bakåtlutad gjordes mer normalt helt vertikal.Loket är utrustat med Walschaerts slidstyrning med invändiga excentrar för motvevarna.

H3-typen var mycket lyckad, och den motsvarande SJ-typen littera B ansåg man vara underlägsen på grund av den dåliga gången i höga hastigheter.

Loket hette hos SJ A6 1689 och placerades i Dalarna och gick i trafik till 1962. Lok 58 blev NBVJs första lok, då hon köptes in och renoverades i lokstallet i Sala år 1976. Loket är avställt i avvaktan på tubbyte

Loket är tillverkat av Nydkvist och Holm 1910

2012 flyttades loket till FSVJ i Oxelösund på deposition.

Axelföljd:
2-C-0
Längd: 17,20 m
Dragkraft:7,5 ton
Hastighet:90 km/h
Vikt i tjänst:91,4 ton
Cylinderdiameter: 520/610 mm
Slaglängd: 640 mm
Drivhjulsdiameter: 1712 mm