Fordon vi har haft:

Ånglok 901

E 901

Ångloket Littera E nummer 901

Depositionen avslutades 2019 och loket har återlämnats till Föreningen Veteranjärnvägen i Klippan

Mellan 1907 och 1920 anskaffade SJ 133 stycken E-lok. Det blev den loktyp som tillverkades i flest exemplar. Det första loket var E 900 och det står nu på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Vårt lok har nummer E 901 och är alltså det andra i serien.

E 901 tillverkades i Trollhättan av Nydqvist & Holm och fick tillverkningsnummer 830. Inköpspriset var 63 500 kronor och loket levererades till V distriktet den 15 maj 1907. Den första skadan som vi känner till skedde den 18 mars 1910 då vevstaksbulten brast vid polcirkeln i tåg 1705.

Man tog fram E loken för tjänstgöring i Norrland, men efter hand så sattes de in in i godstrafik över hela Sverige.

E 901 gick också först i landets norra delar, men kom senare att stationeras i Gävle och Göteborg innan loket i början av 50-talet kom till Skåne. Här drog loket godståg fram till att det ställdes av 1963.

Loket konserveras under 60-talet och stod bland annat uppställt i lokstallet i Sjöbo. På 70-talet flyttades loket till Orsa. När 901an slopades som beredskap-slok så stod det i ett skjul i Hedsjön. 1994 hämtades loket och transporterades till Malmö.

Loket gick som museilok i Landeryd hos Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum – LJM mellan åren 20042010

Axelföljd:
0-D-0
Längd: 16650 mm
Dragkraft:9,0 ton
Hastighet:65 km/h
Nettovikt:50,0 ton
Bruttovikt: 82,7 ton
Cylinderdiameter: 500 mm
Slaglängd: 640 mm
Drivhjulsdiameter: 1388 mm