Våra mål och visioner

Vi vill

  • Att länets järnvägshistoriska miljöer bevaras, vårdas, syns och används.
  • Att både stationärt och i drift visa upp järnvägshistoriska fordon och föremål från länet.
  • Att Oxelösunds Järnvägsmuseum blir ett besöksmål med trafik som är attraktivt för både länets invånare och turister där historia lever i nuet.

Våra mål:

Sörmlands Veteranjärnvägs målsättning är att i samarbete med kommuner, privata- och kommersiella aktörer samt andra intressenter skapa ett järnvägsmuseum för att främja medlemmarnas och besökarnas intresse av järnvägshistoria genom:

  • att restaurera, underhålla och visa upp järnvägsmuseala fordon både stationärt och i drift genom resor på det ordinarie järnvägsnätet inom länet.
  • att skapa en mötesplats i ett ändamålsenligt musealt järnvägsområde med fordonshallar och representativa funktioner som möjliggör en säker och intressant visningsmiljö i överensstämmelse med den järnvägsmuseala trafik föreningen bedriver.
  • att driva ett stationärt historiskt museum för bevarande och visning av företrädesvis länets järnvägshistoria och järnvägshistoriskt materiel.