Personvagn

Föreningen har i dag 6 personvagnar och en resgodsvagn samt en personalvagn.

FSVJ har beviljats bidrag för restaureringen av personvagnen B14 1564 av både Riksantikvarieämbetet och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

B6G 3451

Personvagn B6G 3451

B6G 3451  byggdes 1942 av ASJ i Arlöv. Vagnen har inredning med gröna säten och en toalett i ena änden av vagnen. Toaletten kan naturligtvis inte användas, då den är av den gamla typen med hål rakt ned i spåren.

Vi har renoverat stora delar av innertaket och bytt ut flertalet ventilstosar och takskivor. På utsidan av taket har alla ventiler tätats och insidan är nu ommålad.

Under våren 2012 har visst arbete med fönster utförts där tätning och kittning åtgärdas.

Depositionen avslutades 2019 och vagnen har återlämnats till Föreningen Veteranjärnvägen i Klippan

Typ:
Personvagn 2:a klass
Sittplatser:
92 st
Längd: 21 900 mm
Bredd: 3 134 mm
Höjd: 3 725 mm
Vikt: 32 ton
Boggieavstånd: 15 m
Sth:100 km/h
Byggt antal B6: 171 st
Ombyggd till B6G: 6 st