Järnvägsparken

Redan när SJs startade verksamheten fanns tanken på järnvägsparker med i planeringen och man satsade stora pengar på dessa parker. Vid varje station kunde man se en lummig park med skuggande träd och planteringar med både blommor och örter. Parken var ofta det första man såg när man kom till järnvägsstationen. Så är det också när man kommer till Oxelösunds Järnvägsmuseum.

I vår tolkning av järnvägspark växer många av växterna i höga betongurnor. Betongen, som står på en klipphäll, för tankarna till kuststaden Oxelösund och den stora utvecklingen på 1950-1960 talet, då många gamla träbyggnader revs och ersattes med betonghus i miljonprogrammets tecken.

Till och med St: Botvids kyrka, som ligger ovanför Oxelösunds riktiga järnvägspark, är byggd i betong.

När du besöker museet tycker vi att du ska passa på att besöka järnvägsparken i Oxelösund. Den ligger i korsningen Thams väg och Torggatan. När du står med ryggen mot järnvägen finns en gångväg i svart och vitt rutmönster på vänster sida. Det är de sista resterna av den tidigare Järnvägsgatan i Oxelösund.

Järnvägsparken i Oxelösund 1959. Till vänster den f-d Järnvägsgatan.