Museets samarbetspartners

Ett extra stort tack för ert stöd till uppbyggandet av järnvägsmuseet.

Vi vill även rikta ett stort tack till Eskilstuna kommun för gott samarbete!