Stöd

Vi tackar alla sponsorer och bidragsgivare.

Järnvägsbanken

Stödfonden för Ma 408

2013 köpte vi TGOJs elektrolok Ma 408 av Green Cargo. FSVJ fick många frågor från medlemmar och andra privatpersoner om det var möjligt att stötta inköpet. Då föreningen inte kunde ta hela köpeskillingen rakt av ur egen kassa, togs ett banklån för att möjliggöra bevarandet av Ma 408 i Oxelösund. För att hålla räntekostnaden så låg som möjligt startades Järnvägsbanken och stödfonden för Ma 408. Stödandelarna har som syfte att vara en ekonomisk hjälp för FSVJ att återbetala bevarandelånet så snart som möjligt. Redan 2014 kunde vi tack vare att vi påbörjat reseverksamheten återbetala lånet, men möjligheten till fortsatt stöd finns kvar för att nå upp till den slutliga summan.

Ett köp av Stödandel innebär att Du ger en ekonomisk gåva för att nollställa lånet till Ma 408. Stödandelen är således inte en ägarandel i Ma 408 och den ställer inga ytterligare krav på fortsatt ekonomiskt engagemang. Stödandelar ges ut i en limiterad upplaga av 1 000 stycken där varje stödandel har ett värde av 200 kronor. Vid fulltecknande skulle detta då motsvara FSVJs inköpskostnad för själva loket. D.v.s. 200 000 kr.

Vad får Du som väljer att stötta FSVJ genom dessa Stödandelar?

• Ett specialdesignat Gåvobevis med Givarens namn och antal Stödandelar som visar att Givaren genom sin gåva sett till att TGOJ Ma 408 kan bevaras i Oxelösund.

• Redovisning av antalet Stödandelar sker på FSVJs hemsida under sidan ”Järnvägsbanken”. (om Gåvogivare inte önskar att sitt namn publiceras eller på annat sätt redovisas så går det självklart bra, ange detta vid betalningen)

Gåvofonden för ångloket E2 -954

2016 fick vi möjligheten att köpa det sista ångloket som stått i Sveriges beredskap, Loket hämtades i Litsnäset 2016 tillsammans med Sveriges Järnvägsmuseum. Loket hade inte varit i drift sedan 1974 och vi har under åren arbetat med att driftsätta ångloket. Loket provkördes i trafik första gången 7 september 2019, men det återstår fortfarande en del arbete med allt i från drivning till utseende.

Önskar du bidra till bevarande av Sveriges sista beredskapsånglok, så kan du skänka en gåva till fonden för E2-954.

Gåvofonden för motorvagnen X21-9

Motorvagnen X21-9 byggdes av TGOJ 1956 för att bland annat sköta persontrafiken från Oxelösund. X21-9 är i dag den enda av TGOJs motorvagnar som är i körbart skick. Efter att flera gånger har blivit nedklottrad, vilket både förstört lack och fönster samlar vi nu pengar för att möjliggöra en upprustning av motorvagnen. Det handlar om plåtarbeten och lackering, byte av fönster samt en boggirevision. Om du gillar motorvagnar från 1950-talet, så tar vi tacksamt mot gåvor för att bevara det enda fungerande exemplaret via fonden för X21-9

Olika fundrasingprojekt

Om du vill stödja en specifik del av vår verksamhet kan du bidra via våra fundraisingprojekt.

Just nu samlar vi bidrag till:

De övriga projekten som presenteras är fortfarande öppna för gåvor.

Allmänna gåvor

Vi är mycket tacksamma för stödet många ger oss i olika former. För att ge en allmän gåva till stöd för verksamheten anger du bara Gåva på inbetalningen.

Vi i FSVJ är mycket tacksamma för allt stöd vi får för vår verksamhet som ger oss möjligheten att bevara historien om Järnvägens betydelse för Oxelösund.

För att erhålla Stödandelar eller ge en gåva gör du en inbetalning på FSVJs Bankgiro 644-8963, eller via Swish 123 350 56 74.

Det går även att köpa/betala i vår webshop.

Önskar du istället en faktura för betalning kontaktas FSVJ. Ange ”vilket stöd det gäller” vid betalningen så vet FSVJ vad som avses.

Sponsorer

Dagens värde

MA 408 – Stödandelar:

93 800,00

MA 408s Reparations- och underhållsfond

2 000,00

X21 – Revisionsfond

8 000,00

E2 954 Gåvofond

26 729,00

Övriga Gåvor 2022

6 250,00

Fundraising Klottersanering

19 839,00

Fundraising Spåranläggning

25 406,00

Fundraising X21 – 9 fönster 

3 100,00

Fundraising Kaféstolar

24 700,00

(38 st av 40)

Bidragsgivare Ma 408 stödandelar:

Alexander Hagström
Alexandra Sjöberg
Allan Pettersson
Anders Eriksson
Anders Forsgren
Anders och Gerd Forsgren
Anders Wieslander
Anders Wärmefelt
Arne Levin
Arne Nielsen
Bengt Magnusson via Hans Wennberg
Bengt Nygren
Björn Arvidsson
Björn Fura
Björn Larsson
Björn Littmark
Björn Zetterberg
Bo Holm
C G Norlén
Christer Fredriksson
Christer Ingvaldsson
Christer Sundberg
Dag Bergentoft och Christina Holm
Daniel Nilsson
Daniel O’Connel
EnergiBiten, Johan Björn
Erik Holm
Eva och Göran Ek
Fam Enqvist (Göran)
Från mfÖrSJ till Per-Åke Sjögrens (1954-2014) minne
Geraldine och Seamus O’Connell
Gunnar Berglund
Göran Pettersson
Hans Edberg
Hans Hultén
Jan Svalberg
Jan-Erik Fried
Johan Lidman
Johan och Monika Lindholm
Johan Prosén
Jonas Gallerydh
Jonas Svartlok från Micke Däckfors
Jonathan Hagström
Juhan Siirak
Kai Tamminen
Karin HenrikssonKjell G Bränge
Kjell Mangs
Kjell Tholin
Lars Trolin
Lars Wigrell
Lars-Olof Lidmo
Lars-Yngve Liljeberg
Lennart Wärme
Liam Hagström
Lotta Adler
Lotta Sjöberg
Länsmans Bengt-Erik Björklund
Mattias Hagström
Mauritz Koog
Micke Däckfors
Mikael Åström
Nils Sjökvist
Nils Öberg
Nisse och Annika Levin
Per Helmersson
Per och Anne Rödseth
Peter Akrell
Richard Lindgren
Robert Blomberg
Roger Andersson Bygg
Roger Lundberg
Rolf Lundström
Salong Håret, Tommy och Stina
Stefan och Kristin Vendelsten
Stefan Sjöberg
Sören Thelander
Thomas Borglin
Thomas Thuir
Thomas Wulff
Tom Axel Gustafsson
Tomas Johansson (via Stefan Sjöberg)
Tommy Jonsson
Ulf Lindgren
Åsa Tamminen
Örjan Ek