Avyttrade fordon – en del av vår historia

Sedan verksamheten startade år 2010 har vi haft olika fordon. Verksamheten startade med att vi lånade ångloket E 901 och två personvagnar med littera B6 från Föreningen Veteranjärnvägen i Klippan.

Under åren har vi haft möjlighet att införskaffa fordon, som är mer anpassade för vår verksamhet eller som har en lokal anknytning. Vi har då avyttrat några fordon, som inte längre passar in i vår verksamhet.

Då de ändå är en stor del av vår egen historia har vi valt att presentera dem här.