Fordon vi har haft:

Ånglok A2 99

A2 99

Ångloket Littera A2 nummer 99

(Återlämnat till NBVJ 2018-10-06)

Foto Michael Erhardsson

Depositionen avslutades 2018 och loket transporterades till Nora den 6 oktober.

Loket levererades till SWB år 1943 och är i princip samma loktyp som SJs B-lok. Efter kriget hade SWB behov av mer dragkraft och hade från SJ köpt in 8 lok av typerna B och B4, men när SJ sedan inte kunde sälja fler lok valde SWB att bygga egna. Dock gjordes vissa förändringar och förbättringar av loken och tex golvet i hytten sänktes för att ge eldaren en bättre arbetsmiljö.

Loket överrensstämde dragkraftsmässigt med SJs B-lok, men fick en treaxlig tender redan vid leveransen, anledningen var för att det skulle gå att vända på SWBs vändskivor. Loket fick rullager på boggie och tenderaxlarna och nålsmorda ringlager på koppelstänger och vevstakar.

Kort efter leveransen av loken förstatligades SWB, och loke fick inom SJ heta B 1695. Som B-lok kom det att tjänstgöra över hela landet, bland annat i Dalarna, innan de i slutet av 1960-talet ställdes av som beredskapslok.

Nummer 99 stod som beredskaplok till 1991 då loket via Järnvägsmuseum hamnade hos NBVJ. Loket hade inga större fel trots 30 års uppställning, men ett par stagbultar läckte kraftigt och behövde bytas. Loket gick i sporadisk trafik fram till 2003 hos NBVJ, då ett par stagbultar började läcka. Samtidigt som dessa bytts började ett par småtuber att läcka, och loket ställdes av.

2012 flyttades loket till FSVJ i Oxelösund på deposition.

Axelföljd:
2-C-0
Längd: 17,90 m
Dragkraft:9,6 ton
Hastighet:90 km/h
Vikt i tjänst:110,7 ton
Cylinderdiameter: 590/620 mm
Slaglängd: 640 mm
Drivhjulsdiameter: 1750 mm