Järnvägsföretaget

Sörmlands Veteranjärnväg fick sitt tillstånd att bedriva trafik på det svenska järnvägsnätet 2013. Vår officiella benämning vid trafik är FSVJ, som är en förkortning av Föreningen Sörmlands VeteranJärnväg.

Som järnvägsföretag följer vi det regelverk och de lagar för trafik och säkerhet som gäller enligt EU-förordningar, Transportstyrelsen regelverk samt vårt eget säkerhetsstyrningssystem etc.

Trafiken bedrivs med äldre veteranjärnvägsfordon, som uppfyller alla krav för en säker färd på spåren. Dessvärre är våra historiska fordon byggda mellan 1930 till 1950 talet då man inte hade uppfunnit ordet tillgänglighetsanpassning. Vi beklagar att det är svårt för rörelsehindrade personer att ta sig upp på tåget och att röra sig i detsamma.

Av- och påstigning i Oxelösund och Nyköping Södra station sker med pallar från banvallen då perronger inte finns på stationerna.