Om Oxelösunds Järnvägsmuseum

 

Oxelösunds järnvägsmuseum är en utveckling av Sörmlands Veteranjärnvägs verksamhet. Sedan starten 2010 har målet för föreningen varit att skapa ett järnvägsmuseum i Oxelösund. Under 2012 satt den då aktiva medlemsskaran under två helger och gjorde upp en tioårig färdplan för framtiden där målet var att år 2022 ska Oxelösunds Järnvägsmuseum invigas.

Under 2019 togs det avgörande beslutet att på riktigt driva frågan genom att ansöka om ett bidrag från Leader Sörmlandskusten för att genomföra projektet. Genom en tydlig affärsplan, en projektplan och många interna diskussioner presenterades idén för Leader Sörmlandskustens styrelse. Beslutet blev positivt och vi beviljades ett bidrag på 2,7 miljoner kronor.

I projektet ingick bland annat

  • En ny anslutningsväxel från Oxelösunds kommuns infrastruktur för att möjliggöra en egen bangård
  • En uppdatering av den grafiska profilen för att spegla den nya verksamheten
  • En byggnation av en 1000 kvadrat stor uppställningshall för järnvägsfordon
  • En uppdatering av säkerhetsföreskrifter och ansökan om att bli infrastrukturförvaltare
  • Möjligheter till att anställa projektledare under arbetet

Under åren har Leader Sörmlandskusten beviljat oss ytterligare bidrag och totalt har vi erhållit 3,6 miljoner kronor för Oxelösunds Järnvägsmuseum. Utöver detta har föreningen ur egen kassa satsat ca 1,6 miljoner kronor för att anlägga en helt ny bangård. Ett flertal företagare i Oxelösund har också bidragit både ekonomisk och med material för att färdigställa Oxelösunds nya museum: Oxelösunds Järnvägsmuseum.

FSVJs grundinriktning för den museala verksamheten handlar om järnvägens betydelse för Oxelösunds utveckling från litet fiskesamhälle med 1200 invånare till en högteknologisk industriort med 15000 invånare. Från järnvägens anläggande  år 1877 utvecklades staden långsamt fram till 1950/60-talets explosionsartade expansion med elektifiering, utbyggnad av hamn och järnverk och en total ombyggnad av hela staden Oxelösund.

Utöver Oxelösunds historia ur ett järnvägsperspektiv vill FSVJ visa utvecklingen som skett på de svenska järnvägarna. Ångloken med sina egenskaper, dieselloken som ersatte dem och sedan de kraftfulla elektroloken som drog de långa tunga tågen land och rike runt.  Även vagnars utveckling efter de ökade och ändrade behoven och nya tekniker representeras

I mitten av 1950- talet kom elektrifieringen till Oxelösund. TGOJ anpassade fordon och byggnader för att de nya järnvägsfordonen skulle kunna brukas. TGOJ byggde under denna tid nya person- och malmtågslok. De äldre personvagnarna som drogs av ånglok fick ge plats år modernare motorvagnar förutom några personvagnar, som i dag finns som museifordon här i Oxelösund. Samtidigt byggdes lokstallet i Oxelösund om för att elektroloken skulle kunna använda vändskivan och ställas in i lokstallet. I dag har lokstallet detta utseende och kontaktledningen sitter kvar ovanför den fungerande vändskivan, något som är mycket ovanligt att se i dagens järnvägssverige.

Som museum binder Sörmlands Veteranjärnväg ihop de olika delarna som visar hur järnvägen i stort var startpunkten för den massiva utvecklingen i staden. Föreningen har i dag bland annat det stora malmtågsloket Ma 408 från 1958 med två äldre malmvagnar. Rälsbussen X21-9 var en av de rälsbussar som tog hand om persontrafiken till och från Oxelösund från mitten av 50-talet  fram till nedläggningen  av persontrafiken 1985. Lokstallet som är en del i FSVJs museum, byggdes ut i omgångar fram till 1938, men restaurerades och anpassades för eldrift under mitten av 1950-talet.

På Oxelösunds järnvägsmuseum finns de ett stort antal unika järnvägsfordon, som bara kan ses på plats här.

I Oxelösund finns ett flertal ideella museer som alla berättar sin del av stadens utveckling. Skärgårdsmuseet beskriver samhället som fiskeby, Sjöfartsmuseet samlar den maritima historien, FSVJ visar upp den spårbundna delen av utvecklingen, Femörefortet visar upp historien från kalla krigets dagar med en välbevarad anläggning inrymd i 400 meter gångar under klipporna vid Femörekusten. Utöver det har vi hembygdsföreningen, lotsarkivet och  Oxelösundsrummet, som tillsammans med övriga museer är Oxelösunds Museer.

Genom det nära samarbetet FSVJ i dag har med Oxelösunds olika ideella museer skapar vi tillsammans en möjlighet att visa hur Oxelösund blivit vad det är i dag.

Välkomna på ett besök!

Finansiering av järnvägsmuseet

(t.o.m 220430)

Leader Sörmlandskusten:      3 600 000 kr
Riksantikvarieämbetet:              160 000 kr
Kulturrådet:                                  193 500 kr
Kulturalliansen:                             50 000 kr
Sörmlands Sparbank:                 155 000 kr
SSAB Oxelösund:                          20 000 kr
Merox:                                               5 000 kr
Oxelö Energi:                                 65 000 kr
Kustbostäder:                                   5 000 kr
Oxelösunds Hamn AB:                   5 000 kr
Vandrarhem Poppeln:                    5 000 kr
Waerners Bil&Butik:                       5 000 kr
Region Sörmland:                       100 000 kr
Sörmlands Veteranjärnväg:   1 600 000 kr

Totalt:                                   5 868 500,00 kr   

Nedlagda idéella mantimmar:   16 360 timmar.

(Det  motsvarar 8 heltidsarbetande personer under 1 år)