Personvagn

Föreningen har i dag 6 personvagnar och en resgodsvagn samt en personalvagn.

FSVJ har beviljats bidrag för restaureringen av personvagnen B14 1564 av både Riksantikvarieämbetet och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

B6F 3758

Personvagn B6F 3758

B6F 3758 byggdes 1946 av ASJ i Arlöv. Vagnen har idag röd inredning, men saknar toalett. Däremot finns en tjänstekupé, som är mindre än en kvadratmeter stor.

Vagnen har inte krävt några större renoveringar förutom lite ommålning i ena vestibulen, vilket nu är gjort

Depositionen avslutades 2019 och vagnen har återlämnats till Föreningen Veteranjärnvägen i Klippan

Typ:
Personvagn 2:a klass
Sittplatser:
92 st
Längd: 21 900 mm
Bredd: 3 134 mm
Höjd: 3 725 mm
Vikt: 32 ton
Boggieavstånd: 15 m
Sth:100 km/h
Byggt antal B6: 171 st
Ombyggd till B6G: 6 st