Personvagn

Föreningen har i dag totalt 12 personvagnar inklusive en resgodsvagn samt en personalvagn. Flera personvagnar är inte i trafik utan genomgår restaureringar, för framtida trafik.

B14 1564

Personvagn B14 1564

Under restaurering

Vagnen Co4B 1564 från början av 1900-talet byggdes med träkorg, men byggdes om 1938 då SJ valde att sätta stålkorg på vagnen. Litterat ändrades sedan till Bo14b och ändrades återigen efter litterareformen 1970 och döptes då till B14.

SJ:s slopade sina B14 vagnar på sent 80-tal, men några finns bevarade som museivagnar.

Vi köpte vagnen av Sveriges järnvägsmuseum 2012 och just nu pågår ett stort restaureringsjobb för att åter sätta vagnen i trafik.

Restaureringen sker med stöd från Riksantikvarieämbetet och Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Vi har beviljats 386 000 kronor hittills i stöd för restaurering:

 • Nya linoleumgolv
 • Korgen rostsanerad och omlackerad
 • Väggar och tak lagade och målade
 • Alla säten omklädda
 • Alla trädetaljer i vagnen är omlackerade
 • El och värme åtgärdad och fungerande
 • All krom putsad
 • Ersatt detaljer som saknades i WC-utrymmen
 • Nya golv på WC
 • Nya glasrutor i de flesta fönstren
 • Byggt nya mellandörrar
 • Gjutit nya krokar och handtag
Typ:
Personvagn 2:a klass
Sittplatser:
64 st
Längd: 19 500 mm
Bredd: 3 175 mm
Höjd: 4 087 mm
Vikt: 38 000 kg
Boggieavstånd: 14 m
Byggt antal B6: 13 st