Våra godsvagnar

FSVJ har inte som mål att bedriva trafik med godsvagnar, men vi vill visa upp godsvagnarnas bedydelse för trafiken till och från Oxelösund.

Föreningen innehar i dagsläget 3 godsvagnar

Gm 516 Styckegods

Föreningen har i dag en godsvagn, som vi erhållit i gåva från Fortifikationsverket.
Vagnen har rullat hos TGOJ och byggdes år 1895 för KöpingHults järnväg, sedermera ÖKJ som Gm 105. Senare som tjänstevagn hos TGOJ med nummer 9421 omkring 1957. Under de sista åren har vagnen stått på Fortifikationsverkets område i Taxinge-Näsby. Vagnen har ramstämpel TGOJ 516.
Vagnen hämtades från Taxinge-Näsby den 13 september 2012.

Läs mer om vagnens liv och restaurering i Oxelösund här

Typ:
Godsvagn littera Gm
Längd Lastyta:2750 mm
Höjd Lastyta:
3730 mm
Längd ö b:8300 mm
Vikt: 7,5 ton
Axelavstånd: 3,5 m