Om föreningen

Sörmlands Veteranjärnväg bildades den 6 april 2010.

Föreningens fullständiga namn är Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg och förkortas FSVJ.

FSVJ är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

FSVJs huvudändamål är att bevara och renovera samt såväl stationärt som i trafik visa och bruka historiskt och allmänkulturellt intressant järnvägsmateriel företrädesvis med anknytning till Södermanland och kringliggande intressesfär.  All sådan materiel i föreningens vård skall vara förtecknad och klassificerad i en fastställd bevarandeplan. Föreningen skall även allmänt stödja och söka utveckla järnvägsintresset och samarbetet mellan alla i liknande anda verkande intressenter med direkt eller indirekt järnvägsanknytning.

FSVJ ska även att aktivt främja samarbetet med likasinnade föreningar, organisationer och statliga museer som verkar inom detta fält

2013 erhöll föreningen tillstånd att bedriva museal persontrafik på det statliga järnvägsnätet och järnvägsföretagets officiella benämning är FSVJ.