Styrelsen och funktionärer

Ordförande:Kai Tamminen
Kassör:Mikael Däckfors
Sekreterare: Rolf Svensson
Ledamöter:Hans Wennberg
Lars Wennberg
Rolf Svensson
Jonas Nilsson
Kjell Tholin
Suppleanter: Lars Trollin
Hans Betulander
Anders Gustafsson
Revisorer:Kurt Holmgren
Per Rödset
Suppleant Claes-Göran Norlén
Valberedning:Bruno Jander
Johan Lindholm
Säkerhetschef:Rolf Svenssson
Trafikchef:Kai Tamminen
Fordonschef:Jonas Nilsson
BanchefKjell Tholin
Personal och utbildningschef:Hans Betulander
InternrevisorStefan Halldén