Ellok

FSVJ äger i dagsläget två ellok. Ma 408 och Hg2 755.

Föreningen köpte den 20 december 2012 det före detta TGOJ loket Ma 408 av Green Cargo. Loket levererades till oss den 15 januari 2013.

Loket var grönt och blått när vi köpte det, men efter en restaurering 2015 återfick Ma4 08 den orange färgen hon hade på 1960-1990 talet. Riksantikvarieämbetet beviljade oss stöd för restaureringen och turligt nog fann vi på TGOJs originalhandlingar för lokens färgsättning. Svart underrede, brandgul korg och benvita dekorränder!

Den 30 september 2013 köpte vi Hg2 755 . Loket ägdes tidigare av OKBv och levererades till oss i den 1 oktober 2013. Sveriges Järnvägsmuseum har hembud på loket.

Ma 408

Ma 408

Foto J-E Hedlöf

Loktypen har sedan det byggdes gått i regelbunden trafik till och från Oxelöund och drog de tunga malmtågen från gruvorna i Grängesberg till Oxelösunds hamn. Vårt lok, med nummer 408, har gått i trafik till bland annat Oxelösund ända fram till att vi köpte loket.

1954 togs det första MA loket i drift av TGOJ på sträckan Vanneboda – Valskog och loket hade 1 570 ton med i malmlast.

Axelföljd:
Co Co
Hjulbas: 8 600 mm
Längd: 16 800 mm
Drivhjulsdiameter 1 300 mm
Hastighet:105 km/h
Vikt i tjänst:105,5 ton
Effekt: 3 960 kW
6 st KJA88 motorer på vardera 660 kW
Startdragkraft: 325 kN
Byggt år: 1958
Byggt antal: 9