Skip to main content

Det traditionella tomtetåget mellan Oxelösund och Nyköping södra går av stapeln den 26 november 2022. 3 avgångar sker under dagen och du kan resa med vilka avgångar du vill och starta resan i Oxelösund eller Nyköping Södra. Vi reser med veterantåget draget av elloket Hg från 1940-talet och vagnar från 1930-talet. OBS! Nyköping Södra är nu stängslat. Följ personalens anvisningar vid av- och påstigning. Påstigning sker ungefär mitt på parkeringen Teatern mitt emot busstationen.

Julmarknadsresan går i år till Wadköping i Örebro, eller så kan du välja att resa till marknaden i Nora,

Läs mer under resor och arrangemang