Skip to main content

Ångtågsresan den 1 juni är Inställd!

Just nu är det extremt hög risk för skogsbränder.  MSB och SMHI bedömer riskerna som mycket höga. Ett ånglok som framförs på Nyköpingsbanan måste jobba med full kraft med tanke på att det är stora höjdskillnader på banan, som går genom tät skog.

 

5E – Extremt stor skogsbrandsrisk

Förutsätter långvarig torka, låg relativ luftfuktighet och en del vind. Markens ytskikt är extremt torrt. Antändningsrisken är mycket stor och en brand kommer att utvecklas explosivt. Det är stor risk för toppbrand, det vill säga att elden tar sig upp i trädkronorna. När det är 5E ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark. När det är 5E är det ofta eldningsförbud.

5 – Mycket stor skogsbrandsrisk

En brand kommer att utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder, dvs. att elden tar sig upp i trädkronorna, kan förekomma. När det är 5 ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark. När det är 5 kan det vara eldningsförbud