Skip to main content

I dag har Trafikverket stora problem, som framför allt beror på införandet av ett nytt planeringsverktyg MPK.

Inom Trafikverket arbetar personalen hårt för att lösa de problem som uppstått på den svenska järnvägen, vilket leder till att tidtabeller för de tåg som inte finns med i den årliga planen planeras i väldigt sent skede. All heder åt dem!

Oxelö Marknad är ett mycket stort arrangemang där vi planerade att köra med två tåg. När vi konstaterade att vi inte skulle få våra tidtabeller förrän någon dag innan resorna insåg vi att det för vår del var alldeles för kort tid för att hinna planera allt. Vi valde därför att dra tillbaka vår ansökan om tågläge.

Eftersom vi inte kunnat presentera tidtabeller och annonsera om arrangemanget, inte visste hur tågen skulle planeras med både extern och intern personal, inte visste om vi skulle kunna köra ett eller två tåg denna dag valde vi att ställa in tågen.

Det är alltså inte Trafikverket som inte givit oss något tågläge utan vi kände att vi inte på ett säkert sätt skulle kunna genomföra arrangemanget på så kort tid, som det hade inneburit. Eftersom vi inte kunnat planera ordentligt fanns inte tid för 20 personal att hinna sätta sig in i allt innan trafikstart.

Vi kommer istället att ha ett extra öppet i järnvägsmuseet där vi samlar de flesta av våra fordon utomhus, Dieselloken mullrar och man får möjlighet att åka med i hytten på ett av elloken. Vi visar upp våra senaste vagnar från TGOJ och håller vårt järnvägskafe inne på området öppet.

Vi planerar redan nu för nästa års upplaga av marknadståg och hoppas att de flesta av planeringsproblemen är lösta då.