1
1 Bilparkering tillgänglighetsanpassad
2
2 Cykelparkering
3
3 WC tillgänglighetsanpassad (KOMMER SENARE)
4
4 Järnvägsparken
5
5 Banvaktsstugan, Entré och utställningshall
6
6 Dressinboden (KOMMER SENARE)
7
7 Lokstall, lokutställning och verkstad
8
8 Fordonsutställning utomhus
9
9 Godsmagasin
10
10 Godsvagnen, utställning
11
11 Kafévagn, servering
12
12 Vagnsutställning, fordonshall

Oxelösunds järnvägsmuseum

Veterantågen mitt i Oxelösund.

Veterantågsresor i Sverige och Museum på Oxelösunds Lokstallsområde. Vi  skapar ett levande Oxelösund med veterantågskörningar och en levande järnvägsmiljö. Vi vårdar och bevarar Oxelösunds lokstall, som byggdes åren 1920-1938.

Samlingar

I vår utställningshall kan du se historien om järnvägen till Oxelösund, vad Grängeskoncernen gjorde för att staden skulle expandera och vad användes många av de fordon vi har i dag till innan de blev museifordon. I montrarna och de  andra utställningarna finner du föremål som knyter an till dessa.

Fordon

I Oxelösund hittar du ett flertal historiska järnvägsfordon, som är unika i sitt slag. De flesta fordonen är byggda omkring 1950-talet och finna bara att bese i Oxelösund. Den normalspåriga Jenbach lokomotorn, De fyra personvagnar som tillverkades för TGOJ och Nohabs egen lokomotor av modellen Z63 är några exempel.

Trafik

Varje år arrangerar vi olika temaresor, följ med på spåren och se vad som händer. Här kan du läsa mer om våra resor och arrangemang, vilka resmål vi planerar och vilka stationer vi stannar på.

Vi har fått stöd från Europeiska Landsbygdsfonden genom Leader Sörmlandskusten.

Vi har fått pengar till att färdigställa ett museum med anpassad utemiljö, bygga en fordonshall samt bygga ett internt spår mm.  Syftet med projektet är att etablera ett attraktivt besöksmål och aktivitet för att få fler turister till området samt utveckla en mötesplats för kommunens invånare.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Våra resor och arrangemang sker i samarbete med: